1
2019

Title File Name Caption Date
January 16 2019 agenda January-16-2019-agenda.pdf January 15, 2019 1:56 pm
January 30 2019 agenda January-30-2019-agenda.pdf January 29, 2019 1:37 pm
February 6 2019 agenda February-6-2019-agenda.pdf February 5, 2019 2:48 pm
March 5 2019 special meeting agenda March-5-2019-special-meeting-agenda.pdf March 4, 2019 12:54 pm
March 13 2019 agenda March-13-2019-agenda.pdf March 12, 2019 1:45 pm
March 27 2019 agenda March-27-2019-agenda.pdf March 26, 2019 11:26 am
April 10 2019 agenda April-10-2019-agenda.pdf April 9, 2019 2:04 pm
April 24 2019 agenda April-24-2019-agenda.pdf April 23, 2019 1:32 pm
April 27 2019 agenda April-27-2019-agenda.pdf April 25, 2019 4:19 pm
May 8 2019 agenda May-8-2019-agenda.pdf May 6, 2019 2:32 pm
May 8 2019 agenda May-8-2019-agenda-1.pdf May 7, 2019 1:41 pm
May 22, 2019 agenda May-22-2019-agenda.pdf May 21, 2019 2:38 pm
June 4, 2019 Special Meeting Agenda Joint-Port-and-County-meeting.pdf May 31, 2019 1:03 pm
April 18, 2019 special meeting agenda April-18-special-meeting-agenda-3.pdf June 6, 2019 3:07 pm
June 12, 2019 agenda June-12-Agenda.pdf June 11, 2019 10:24 am
July 10, 2019 agenda July-10-agenda-draft-1.pdf July 9, 2019 9:49 am
July 19, 2019 special meeting agenda July-19-2019-Special-meeting-agenda-2.pdf July 18, 2019 9:27 am
July 24, 2019 Agenda July-24-2019-Agenda-1.pdf July 23, 2019 2:06 pm
July 31, 2019 special meeting agenda July-31-2019-Agenda-ABC-1.pdf July 30, 2019 11:11 am
August 14, 2019 agenda August-14-2019-agenda.pdf August 13, 2019 10:16 am
August 28, 2019 Agenda August-28-2019-Agenda-1.pdf August 26, 2019 11:29 am
September 11, 2019 agenda September-11-2019-agenda-1.pdf September 10, 2019 10:15 am
September 18, 2019 Special Meeting Agenda September-18-Special-Meeting-Agenda.pdf September 16, 2019 3:03 pm
September 25, 2019 agenda September-25-2019-agenda-.pdf September 20, 2019 1:31 pm
October 9, 2019 agenda October-9-2019-agenda.pdf October 8, 2019 9:38 am
October 30, 2019 agenda October-30-2019-agenda.pdf October 29, 2019 1:36 pm
November 13, 2019 agenda November-13-2019-final-1-1.pdf November 13, 2019 8:51 am
December 4, 2019 Agenda Agenda-December-4.pdf December 2, 2019 2:27 pm
December 11, 2019 Agenda Agenda-December-11-2019-Meeting-1.pdf December 10, 2019 1:14 pm

2020

Title File Name Caption Date
January 8, 2020 agenda January-8-2020-agenda.pdf January 7, 2020 8:45 am
January 22, 2020 agenda January-22-2020-agenda.pdf January 21, 2020 12:57 pm
February 11, 2020 Special Meeting Agenda February-11-2020-Special-Meeting-Agenda.pdf February 6, 2020 3:11 pm
February 12, 2020 Agenda February-12-2020-Agenda-5.pdf February 10, 2020 3:33 pm
Agenda March 11, 2020 Agenda-March-11-2020-2.pdf March 10, 2020 11:58 am
March 24, 2020 Special Meeting Agenda March-24-2020-Special-Meeting-Agenda-1.pdf March 23, 2020 3:08 pm
April 8, 2020 Agenda April-8-2020-Agenda.pdf April 7, 2020 12:22 pm
April 22, 2020 Agenda April-22-2020-Agenda-2.pdf April 21, 2020 12:30 pm
May 13, 2020 Agenda May-13-2020-Agenda.pdf May 12, 2020 11:30 am
May 27, 2020 Meeting Cancelled May-27-2020-Meeting-Cancelled.pdf May 27, 2020 9:12 am
June 10, 2020 Agenda June-10-Agenda-1.pdf June 10, 2020 8:49 am
Agenda June 24, 2020 Agenda-June-24-2020.pdf June 22, 2020 10:53 am
June 26, 2020 Special Meeting Agenda June-26-Specidal-Meeting-Agenda.pdf June 24, 2020 11:31 am
July 15, 2020 Agenda July-15-2020-Agenda.pdf July 13, 2020 1:21 pm
July 22, 2020 Special Meeting Agenda July-22-2020-Special-Meeting-Agenda.pdf July 21, 2020 10:01 am
August 11, 2020 Special Meeting Agenda August-11-2020-Special-Meeting-Agenda.pdf August 7, 2020 9:17 am
August 12, 2020 Agenda August-12-2020-Agenda.pdf August 11, 2020 11:31 am
September 2, 2020 Special Meeting Agenda September-2-2020-Specidal-Meeting-Agenda.pdf August 31, 2020 1:05 pm
September 9, 2020 Agenda September-9-2020-Agenda.pdf September 8, 2020 11:06 am
September 23, 2020 Agenda September-23-2020-Agenda.pdf September 22, 2020 9:23 am
October 7, 2020 Special Meeting Agenda October-7-2020-Special-Meeting-Agenda.pdf October 5, 2020 10:02 am
October 21, 2020 Special Meeting Agenda October-21-2020-Special-Meeting-Agenda.pdf October 20, 2020 9:28 am
October 28, 2020 Agenda October-28-2020-Agenda-.pdf October 27, 2020 2:13 pm
November 9, 2020 Agenda November-9-2020-Meeting-Agenda-1.pdf November 6, 2020 8:57 am
November 23, 2020 Agenda November-23-2020-Agenda.pdf November 20, 2020 10:12 am