1

2021
Title File Name Caption Date
January 13, 2021 Agenda January-13-2021-Agenda.pdf January 11, 2021 1:54 pm
January 27, 2021 Agenda January-27-2021-Agenda.pdf January 26, 2021 11:14 am
February 10, 2021 Agenda February-10-2021-Agenda.pdf February 9, 2021 10:39 am
February 24, 2021 Agenda February-24-2021-Agenda-Rollup.pdf-1.pdf February 23, 2021 11:06 am
March 10, 2021 Agenda March-10-2021-Agenda-.pdf March 8, 2021 1:37 pm
March 24, 2021 Agenda March-24-2021-Agenda.final_-2.pdf March 23, 2021 2:44 pm
March 31, 2021 Special Meeting Agenda March-31-2021-Special-Meeting-Agenda.pdf March 29, 2021 4:04 pm
April 14, 2021 Agenda April-14-Rollup.pdf-post.pdf April 12, 2021 1:10 pm
April 28, 2021 Agenda April-28-2921-Agenda-3.pdf April 27, 2021 9:16 am
May 12, 2021 Agenda May-12-2021-Agenda.pdf May 11, 2021 10:56 am
May 26, 2021 Agenda May-26-2021-Agenda-1.pdf May 24, 2021 1:51 pm
June 09, 2021 Agenda June-09-2021-Agenda.pdf June 8, 2021 9:17 am
June 13, 2021 Special Meeting June-13-2021-Special-Meeting.pdf June 10, 2021 10:40 am
June 23, 2021 Agenda June-23-2021-Agenda.pdf June 22, 2021 9:08 am
July 16, 2021 Special Meeting Agenda July-16-2021-Agenda-Special-Meeting.pdf July 15, 2021 9:09 am
July 28, 2021 Agenda July-28-2021-Agenda.pdf July 27, 2021 9:13 am
August 11, 2021 Agenda August-11-2021-Agenda.pdf August 10, 2021 9:51 am
August 25, 2021 Agenda August-25-2021-Agenda.pdf August 24, 2021 8:58 am
September 08, 2021 Agenda September-08-2021-Agenda.pdf September 7, 2021 10:06 am
September 22, 2021 Agenda September-22-2021-Agenda.pdf September 21, 2021 8:44 am
September 30, 2021 Special Meeting Agenda September-30-2021-Agenda-Special-Meeting.pdf September 29, 2021 8:35 am
October 13, 2021 Agenda October-13-2021-Agenda.pdf October 12, 2021 9:17 am
October 27, 2021 Agenda October-27-2021-Agenda.pdf October 26, 2021 9:40 am
November 10, 2021 Agenda November-10-2021-Agenda.pdf November 9, 2021 11:31 am
November 17, 2021 Special Meeting Agenda November-17-2021-Special-Meeting-Agenda.pdf November 16, 2021 9:59 am
November 24, 2021 Agenda November-24-2021-Agenda.pdf November 23, 2021 9:54 am

2020

Title File Name Caption Date
January 8, 2020 agenda January-8-2020-agenda.pdf January 7, 2020 8:45 am
January 22, 2020 agenda January-22-2020-agenda.pdf January 21, 2020 12:57 pm
February 11, 2020 Special Meeting Agenda February-11-2020-Special-Meeting-Agenda.pdf February 6, 2020 3:11 pm
February 12, 2020 Agenda February-12-2020-Agenda-5.pdf February 10, 2020 3:33 pm
Agenda March 11, 2020 Agenda-March-11-2020-2.pdf March 10, 2020 11:58 am
March 24, 2020 Special Meeting Agenda March-24-2020-Special-Meeting-Agenda-1.pdf March 23, 2020 3:08 pm
April 8, 2020 Agenda April-8-2020-Agenda.pdf April 7, 2020 12:22 pm
April 22, 2020 Agenda April-22-2020-Agenda-2.pdf April 21, 2020 12:30 pm
May 13, 2020 Agenda May-13-2020-Agenda.pdf May 12, 2020 11:30 am
May 27, 2020 Meeting Cancelled May-27-2020-Meeting-Cancelled.pdf May 27, 2020 9:12 am
June 10, 2020 Agenda June-10-Agenda-1.pdf June 10, 2020 8:49 am
Agenda June 24, 2020 Agenda-June-24-2020.pdf June 22, 2020 10:53 am
June 26, 2020 Special Meeting Agenda June-26-Specidal-Meeting-Agenda.pdf June 24, 2020 11:31 am
July 15, 2020 Agenda July-15-2020-Agenda.pdf July 13, 2020 1:21 pm
July 22, 2020 Special Meeting Agenda July-22-2020-Special-Meeting-Agenda.pdf July 21, 2020 10:01 am
August 11, 2020 Special Meeting Agenda August-11-2020-Special-Meeting-Agenda.pdf August 7, 2020 9:17 am
August 12, 2020 Agenda August-12-2020-Agenda.pdf August 11, 2020 11:31 am
September 2, 2020 Special Meeting Agenda September-2-2020-Specidal-Meeting-Agenda.pdf August 31, 2020 1:05 pm
September 9, 2020 Agenda September-9-2020-Agenda.pdf September 8, 2020 11:06 am
September 23, 2020 Agenda September-23-2020-Agenda.pdf September 22, 2020 9:23 am
October 7, 2020 Special Meeting Agenda October-7-2020-Special-Meeting-Agenda.pdf October 5, 2020 10:02 am
October 21, 2020 Special Meeting Agenda October-21-2020-Special-Meeting-Agenda.pdf October 20, 2020 9:28 am
October 28, 2020 Agenda October-28-2020-Agenda-.pdf October 27, 2020 2:13 pm
November 9, 2020 Agenda November-9-2020-Meeting-Agenda-1.pdf November 6, 2020 8:57 am
November 23, 2020 Agenda November-23-2020-Agenda.pdf November 20, 2020 10:12 am
December 9, 2020 Agenda December-9-2020-Agenda-1.pdf December 8, 2020 11:14 am
December 16, 2020 Special Meeting Agenda December-16-2020-Special-Meeting-Agenda.pdf December 8, 2020 11:24 am
December 30, 2020 Special Meeting Agenda.pdf 1 December-30-2020-Special-Meeting-Agenda.pdf-1.pdf December 29, 2020 9:37 am